top of page

Proč Harvard?

Je důležitý papír? Nebo stačí žít v souladu s duší? Dlouho jsem si myslela, že stačí žít svým srdcem a sdílet svou pravdu. Ale pak jsem si uvědomila, že pokud si kdokoliv z nás (včetně mě) zvolí cestu, na které chce inspirovat druhé, má příliš subjektivní pohled na život - a taková pravda je příliš ohraničená. A tím pádem i omezující...


Protože tam, kde jsou hranice, je konkrétní vize, tvar a názor. A to je vhodné při naší osobnosti, abychom si udrželi to, kým jsme. Ale není to už žádoucí při snaze pomoci druhým. Protože každý si musí najít svou pravdu, ten svůj odstín svého života, který mu pomůže najít vlastní definici štěstí... A toho nikdo nedocílí, když bude pouze sdílet onu subjektivní (konkrétně definovanou) pravdu někoho jiného.


Můj cíl není vytvořit na světě mé kopie; lidi, kteří budou stejně přemýšlet a stejně se chovat. Můj cíl je, aby bylo na světě co nejvíce šťastných lidí, aby byl svět laskavější a zářivější.


A k tomuto cíli mohu přispět pouze tak, že vám dám kus sebe. Skrze své psaní, skrze své zkušenosti, skrze svůj pohled na život, který mi pomohl žít tak, abych byla šťastná... Ale abych vám mohla dopřát co nejobjektivnější inspiraci, potřebovala jsem doplnit mé vnímání světa o všeobecný přehled, který vychází z psychologie. Protože jak popisuji v úvodu těchto stránek - psychologie je stejně důležitá při hledání odpovědí jako duchovno. Je ale jiná, vysvětluje obecné fungování našich myšlenek a emocí... a je to něco, u čeho by měl každý začít - aby si mohl naplno uvědomit, jak fungujeme. Protože tím, jak se rozšiřují naše obzory, tím, jak se učíme nové vnímání sebe sama, tím rosteme, rozvíjíme se a jsme šťastnější.


A proto Harvard... chtěla jsem získat to nejlepší, protože tak vnímám život - jít naproti tomu nejlepšímu, co mi život nabízí. Někdo jiný by volil jinak, já to cítila takto a v tomto článku vám chci především přiblížit, co konkrétního jsem se díky studiu na této prestižní škole naučila.


Studovala jsem 2 obory:

 1. Principy pozitivní psychologie

 2. Jak pracovat s úzkostí


...


POZITIVNÍ PSYCHOLOGIEHlavní program studia:

 • jak najít své štěstí a pochopit, co znamená štěstí v běžném životě

 • jak genetické, sociální a ekonomické vlivy ovlivňují naše štěstí

 • jak překonat nevhodné návyky

 • jak aplikovat vědu o mysli, tělu a komunitě ke zvládání emocí a chování pro větší štěstí

 • jak si vytvořit portfolio štěstí zaměřené na naše nejhlubší cíle a touhy

 • jak úspěch a cílevědomost ovlivňují krátkodobé a dlouhodobé štěstí

 • co s námi dělá (ne)zodpovědnost

 • rozdíl mezi tím být nešťastný X být málo šťastný

 • jaké jsou pilíře štěstí - co to přesně znamená, jak je identifikovat, a jak s nimi pracovat


Profesor: Arthur Brooks, lektor na Harvard Business School

součástí programu byly i přednášky a diskuze s lákaři a vědci:

+Martin Seligman, psycholog

+Peggy Kern, profesorka pozitivní psychologie

+Whitney McFadden, psychiatr

+Jennifer Aaker, behaviorální vědkyně

+Paul J. Zak, neuroekonom (specialista na oxytocin - hormon štěstí)

+Jean Twenge, psycholožka

+Robert Waldinger, psychiatr

+Aparna Atluru, psychiatrička (specialista na osamělost)

+Whitney McFadden, psychiatrička a vědkyně (specialista na osamělost)


V průběhu tohoto studia jsem si uvědomila, že se nelze naladit na plnohodnotné prožití přítomného okamžiku, dokud si nevybudujeme stabilní budoucnost. Hodně lidí, kteří své činy a nezodpovědnost obhajují tím, že si užívají přítomnosti, většinou postupně dřou bídu s nouzí, žijí od výplaty k výplatě a jako nevyzrálé děti doufají, že je někdo zachrání - stát nebo partner.


Není proto možné prožívat přítomnost BEZ STABILNÍ BUDOUCNOSTI - teprve potom, co si vytvoříme pevné základy, víme co chceme, máme pevné pilíře štěstí (píši o nich v úvodu Lexikonu) - můžeme si začít užívat přítomnost.


---


Na vytržení toho, co v životě nechceme, musíme být duševně vyzrálí (jinak nás pohltí prázdnota). A pozitivní psychologie nabízí dvě možnosti, jak řešit svůj život:

 • rozvíjet štěstí

 • odstranit neštěstí


Díky tomu lépe poznáváme, co nám dělá radost. A když do toho zapojíme jednotlivé pilíře štěstí, pak se dokážeme lépe zaměřit na to, co chceme a co nám dává smysl. Když si svůj život nerozdělíme, spojujeme všechno v jeden chaotický celek a věříme pak, že stačí vyřešit jen jednu věc a bude jasno. Nebude. Každý náš pilíř stojí na několika našich vzorcích a přesvědčeních. A pro změnu potřebujeme postupovat pomalu - chápat, na čem stojíme a co bychom měli měnit.


/ S pomocí uznávaných průzkumných nástrojů, nejlepšími výzkumy a trendy ve společenských vědách, díky pozitivní psychologii, neurovědě a filozofii, můžete odemknout cestu k vytvoření smysluplnějšího života plného dlouhodobého potěšení a spokojenosti./

....


JAK PRACOVAT S ÚZKOSTÍ A DUŠEVNÍM ZDRAVÍMHlavní program studia:

 • co je to úzkost, a co dělá s naším tělem

 • rozeznat úzkost nebo strach

 • naučit se zlepšit svou psychickou i emocionální odolnost

 • zvládat emoční stres

 • naučit se čelit úspěšně strachu a úzkosti

 • vést plnohodnotnější a odolnější život

 • žít více v klidu a méně ve stresu

 • 5 způsobů jak přeměnit pocit stresu, úzkosti a vyhoření v duševní sílu

 • jak načerpat energii zpět do nevýrazného dne pomocí „Plánu nabíjení“


Profesorka: Dr.Luana Marques, Associate Professor of Psychiatry at Harvard Medical SchoolVšichni v určité fázi svého života čelíme náročným rozhodnutím a zažíváme stresové situace; přesto můžeme budovat duševní sílu a osobní odolnost, pokud se zaměříme na jednoduché (a přesto účinné) nástroje, které zapojíme do svého každodenního života.


Každý z nás se někdy cítil vystresovaný, vyhořelý, úzkostný nebo smutný. A je důležité si uvědomit, že nikdo v těchto pocitech není sám... A že existují cesty, jak se z takových pocitů dostat a přeměnit je v něco, co nám dodá odvahu a posílí naši osobnost. Nebo si dovolme tyto pocity odložit a nenechme se jimi nadále svazovat.


/ Díky kognitivně-behaviorální terapii (CBT), která poskytuje základ pro budování odolného souboru dovedností, lépe rozpoznáme vlastní cyklus myšlenek, emocí a chování (TEB), a to způsobí, že jsme schopni změnit svůj úhel pohledu. /


...


Výše zmíněné studium mi potvrdilo, že ačkoliv náš život ovládají naše emoce (tzv. emoční magnet), abychom se k němu dostali, musíme postupovat skrze mysl. Protože mysl je jako ochranná bariéra, která nás chrání, ale někdy je nutné tuto ochranu přehodnotit, protože nás naučené (či zděděné) návyky již nechrání, ale způsobují trápení.


A k pochopení mysli je potřeba si uvědomit, jak funguje - nejen analyzovat své myšlenky, ale vědět také, jak se tvoří; jak vznikají naše vzorce chování a od toho se pak odvíjí naše pocity strachu a obav... A to vše naleznete v Lexikonu - psané srozumitelnou formou, která je spojením duchovního nadhledu a psychologické teorie. Je to psaný průvodce pro ty, kteří tápou a hledají odpovědi. Odpovědi, které tvoří jádro našeho života, jeho kvalitu a příchuť.


Vždy je ale nutné vnímat (a respektovat), zda po této cestě sebepoznání dokážeme jít sami (formou samostudia) nebo potřebujeme laskavé vedení odborníka. A odborník je ten, kdo ví, jak pracovat s lidskou myslí a emocemi, obzvláště pokud nás tíží těžké emoce nebo traumatický zážitek. Vnímejte proto, co vám šeptá vaše srdce, není ostudou nebýt na své emoce sami. Pokud přesto cítíte, že se touto cestou (samostudiem) chcete vydat, jednotlivé průvodce Lexikonu (formou elektronických knih), plné vysvětlení, opory a nasměrování, naleznete na www.aleera.eu/rozcestnik .


S láskou, Aleera

bottom of page