top of page

Neviditelná žena

Moderní žena zastává mnoho rolí, a přesto se po ní chce, aby byla autentická. Když to ale udělá, přichází nepochopení nebo výsměch. A tak jsou ženy pomalu a vytrvale tlačeny do stavu, kdy popírají své touhy a místo nich jsou vláčeny potřebami. A časem uvěří, že její potřeby a touhy jsou to samé. A že je vlastně v pořádku sebe samu neustále potlačovat... a být neviditelnou.

Abychom prolomili tuto neviditelnost, aby ženy byly opět vidět a nestyděly se za sebe, je nutné začít od začátku. Pochopit, kam se jejich energie poděla, proč to dovolily, kde se tak děje automaticky a kde vědomě. Nelze se najednou rozhodnout "tak já teď budu jiná a už si nenechám nic líbit". Tedy ono to lze, ale tato cesta vás nevede do srdce, ale z jednoho konce sebestřednosti (oběť) do druhého konce (pýcha). A ani jeden takový výběr neučiní ženu zářivou a šťastnou...


Co to ale znamená, být ženou? K tomu bych si vzala na pomoc naši ženskou energii, kterou lze rozdělit na 3 hlavní touhy.


---


Každá žena má v sobě 3 základní energie:

  • Touhu - aby o ni bylo postaráno a užívat si života

  • Touhu - mít nad svým životem kontrolu a tvořit nové věci

  • Touhu - pomáhat druhým a cítit, že je důležitá a má hodnotu

U některých žen se tyto touhy prolínají, u jiných dominuje jen jedna. A to je naprosto v pořádku, pokud má žena zdravé sebevědomí. Jakmile to tak ale není (nemá se ráda, pochybuje o sobě, nemá sebevědomí ani sebedůvěru), pak se stává nevyrovnanou ženou.


Nevyrovnaná žena má nevyrovnanou energii, a taková energie deformuje její touhy, chování a celou ženskou přirozenost. Taková žena je pak neustále:

  • rozmazlená, uplakaná, uzavřená nebo hysterická

  • manipulativní, chladná, zákeřná a pomstychtivá

  • vyčerpaná, vyhořelá a sebe-lítostivá


PROTOŽE, její vnitřní touha se změnila na POTŘEBU.


Potřebu, aby o ni bylo postaráno - a tuto potřebu umocňuje strach, že zůstane sama (a tak se začne dožadovat pozornosti pláčem, vztekem, hádkami...). Potřebu mít kontrolu - protože má strach, že ztratí respekt a poslušnost druhých (bojem o moc začíná manipulovat). Potřebu pomáhat druhým - aby zdůraznila svou sebehodnotu (a tak překračuje své hranice a rozdává se na všechny strany).


Aby se naše touhy nezměnily v potřeby,

je důležité posílit (obnovit) své sebevědomí.

Protože dokud nemáme sebevědomí, prožíváme sebestřednost.

A sebestřednost je vždy ovládána potřebami.


Pro získání sebevědomí je nutné ponořit se do sebe a udělat v sobě generální úklid, který vytrhá plevel, kterým je vše, co k naší osobnosti nepatří. A který si s sebou neseme, protože je to součástí našich zkušeností a převzatých očekávání.


Sebepoznání je proto důležitým prvkem na naší cestě (a to platí pro každého, i pro muže), abychom byli více v souladu sami se sebou a nikoliv s radami a očekáváním druhých. Protože teprve v momentě, kdy sami sebe milujeme, upřímně a sebevědomě, dokážeme odhalit své potřeby a změnit je v touhy. A jakmile si své touhy přiznáme, znamená to, že jsme vykročili na cestu, na které se za sebe už nestydíme, přestaneme se totiž bát, co na to druzí, protože to nejdůležitější pro náš život je, abychom žili v souladu sami se sebou a nikoliv s představami o nás.


S láskou, Aleera


---

Celý proces - jak objevit sebe samu a své sebevědomí, jak objevit plevel a vyčistit své nitro, až po způsob, jak se svým sebevědomím pracovat - naleznete v průvodci Alchymie ženské energie. Je vytvořen s láskou pro nešťastné a smutné ženy, aby je pomalu vedl zpět do srdce a nalezení štěstí. A proč “alchymie”? Protože alchymie je proces, ve kterém se vědomě pracuje s energií. A sebevědomí je naše energie. A aby žena uměla pracovat se svou energií, musí vědět, jaké jsou její touhy, a kdy je naopak vláčena potřebami…

Teprve potom z ní bude charismatická a sebevědomá žena. Více na www.aleera.eu/alchymie .

Comments


bottom of page