top of page
heart-5084900_1920_edited.jpg

Jak důležitá je sebe-láska?

Nemůžeme navázat kvalitní a zdravé vztahy, dokud nemáme ujasněný vztah k sobě.

Lze se mít rád a nebýt sobec?
(...a proč bychom to vlastně měli dělat?)

Sebeláska se stává zakázaným pojmem, chápu to - tolik lidí o tom mluví a hlásá věty "důležité je mít se rád a dát sebe na první místo". Ale pak se podíváte, že daný člověk, který toto hlásá žije život hezký jen na sociálních sítích. Má svou falešnou identitu, kterou si hýčká, ale jinak je doslova - v prdeli. 

Bez sebelásky se točíme v dluzích - protože nás ovládají peníze a touha někam patřit a dokázat.

bez sebelásky jsme nemocní - protože nedokážeme naslouchat svému tělu, ovládají nás chutě a zážitky.

Bez sebelásky máme toxické vztahy - hrajeme neustále hru o moc, kde buď s druhými manipulujeme nebo jsme zahnáni do kouta a pláčeme jako oběť.

Bez sebelásky mizí naše sebevědomí. 
 

A když své sebevědomí necítime my, proč by ho měli vnímat ostatní?

Sebeláska udává naši sebehodnotu - jak moc si sami sebe vážíme? 

A přesně tuto hodnotu pak odrážejí druzí směrem k nám.

Když si sebe sama nevážím, neváží si mě ani okolí. Jakmile ale svou sebehodnotu objevím a UVĚŘÍM V NÍ, moje okolí se začne měnit.

sebeláska není o tom stát před zrcadlem a říkat si, jak se miluju. Můžete si to říkat. Ale dokud ta láska nevychází mlčky skrze vaše oči, je to jen pozlátku z prachu, které se rozpráší kdykoliv nastane situace, která se nám nelíbí.

sebeláska není o tom být věčně usměvavá a prožívat extáze štěstí každý den. Čím víc lidé mluví o lásce, tím víc ji většinou potřebují. Mívá podtext zoufalství a touhy po příjetí. To ale není sebeláska, to je obětavost. 

ta skutečná sebeláska je o vnitřním klidu. Ze kterého vychází vaše síla, vaše sebevědomí a ze kterého vysíláte rozhodnutí pro všechny zázraky, které v životě chcete zažít.

A o tom je SEBELÁSKA - o nalezení své sebehodnoty a sebevědomí. 

sebeláska

xxx

sebestřednost

xxxx

spojení ega a duše

xxx

sebe-láska X sebe-střednost

V průvodci se zaměříme hlavně na rozdíl mezi sebeláskou a sebestředností. Jsou to dva podobné prožitky, ale každý v sobě nese jinou energii.

Sebestřednost tlumí soucit a empatii.

Sebeláska probouzí soucit a empatii.

Je ale důležité držet si zdravé hranice, PROTO je důležité SPOJIT sebelásku a sebestřednost.

A k tomu nám slouží EGO.

Naučte se ovládat své ego a obejvíte svou vnitřní sílu.

Propadneteli svému egu, budete se točit ve smyčce svých myšlenek, které vám budou našeptávat ,že chcete stále víc a víc.

VELKÝ OMYL SEBELÁSKY

Když se někoho zeptáte, zda se má rád, málokdo vám odpoví, že ne. Je těžké rozpoznat, že nám sebeláska chybí. Pleteme si ji s marnivostí, arogancí a různými negativními projevy. Jenomže, marnivost ani arogance není sebeláska, sebestřednost také ne... 

Vaším nejupřímnějím "ZRCADLEM" vaší sebeláska je váš život: ŽIJETE ŽIVOT, VE KTERÉM JSTE ŠŤASTNÍ? 

A tím "být šťastný" znamená, že ZÁŘÍTE..?!

---

Pokud nezáříme, naše duše nežije naplno. A když nežije naplno naše duše, nemůžeme ani my. Sebelásaka je klíčem k naší sebehodnotě, našemu sebevědomí a tím i k našemu štěstí. Povrchní štěstí oklame (možná) okolí, ale ne vaše nitro. A proto si tolik lidí tvoří virtuální identitu, která působí šťastně. Chtějí, aby si ostatní mysleli, že jsou šťastní, aby tomu uvěřili i oni sami. Sami sebe tedy neustále přesvědčují, že mají něco, co ve skutečnosti chtějí, ale nemají... Protože nikdo šťastný se nepotřebuej chlubit. A je rozdíl, zda se chlubíte, nebo zda něco sdílíte... (abyste třeba někoho inspirovali).

POKUD JE VAŠE NITRO SMUTNÉ, POKUD VAŠE SRDCE JE SEVŘENÉ, POKUD NECÍTÍTE, ŽE KVETETE, SEBELÁSKA VE VÁS SPÍ... A JE NA ČASE JI PROBUDIT :).

Naučím vás

milovat své ego

I když se říká, že ego je špatné a je nutné se ho zbavit, není to tak. Ego je naše osobnost. Je to to , co nás odlišuje od druhých. Kdybychom neměli ego, byli bychom všichni stejní. A protože ego máme, je to proto, abychom si prožili své vlastní zkušenosti, které si naše duše vybrala.

Ego je jako oblek, kterým vysílám do světa, kdo jsem. A tak jako v Alchymii ženy ukazuji, jak si ženy volí svůj energetický makeup, tak zde v sebelásce vám ukážu, jak si zvolit svůj odraz ve hmotě.

Pokud chcete v životě změny, sebeláska je tím prvním krokem, kterým byste měli jít. 

Objevíte svou osobnost, a pak si s ní budete hrát - alchymizovat, manifestovat... 

Dokud ale nemáte ponětí o tom, kdo jste, budete se snažit ztotožnit s druhými lidmi, kteří jsou pro vás atraktivní, úspěšní, zodpovědní... Kteří se o vás postarají a budou za vás rozhodovat. S takovým přístupem ale nikdy k vnitřnímu štěstí nedojdete. 

Průvodce o sebelásce i alchymii mají průsečík v sebe-přijetí. Hlavní rozdíly mezi nimi jsou:

 

Sebeláska je obecný průvodce i pro muže. Je o zdravém sebevědomí, vývoji naší duši, jak funguje ego. A především . Sebeláska je o nalezení vnitřního klidu. - tedy náš stav UVNITŘ. A je ZÁKLADNÍM stavebním kamenem pro šťastný život. 

 

Alchymie je čistě ženský průvodce, kde se pracuje s vnitřní energií a ženským půvabem. Alchymie je o probuzení ženskosti, které je se sebeláskou propojené. Ale spousta žen, i když sami sebe májí rády, si neumí svou ženskost ještě plně užívat. Alchymie je především o tom, co vyzařujeme VEN. A je je to jako finální koření receptu, které z něj učiní lahodný pokrm nebo nepovedený pokus, který nikomu nechutná...

Je to jako kdybyste se rozhodovali, zda jít na masáž/jógu a dopřát si den pro sebe (sebeláska) nebo si zajít na celodenní péči ke kadeřníkovi, stylistovi a nakoupíte si něco hezkého pro radost (alchymie).

 

Naučím vás:

1) všechny tváře sebelásky

zaměříme se na vše, s čím sebelásku zaměňujeme

2) příčiny naší ne-lásky

odhalíme důvody, proč se nemáme rádi

3) jak na zdravou sebelásku

jednoduchý postup, ve kterém nám pomůže věda, naše mysl a především naše duše

* naučíte se naslouchat svému srdci;

* zjistíte, co znamená, dát sebe na první místo (a jak);

* dokážete vstoupit do laskavosti a zároveň své vnitřní síly

 

Zjistíte:

* jak přestat být oběť vnějších událostí;

* jak pečovat o své tělo;

* jak propojit mysl-srdce-tělo do harmonie a udržet si ji, i když vás pohlcují každodenní povinnosti

To vše dokážete, když sami sebe milujete ♥.

Milujete sami sebe? Poku ne, spolu to změníme:)

Popište mi, co vás trápí. Odpovím vám, jaké nabízím možnosti.

Zpráva byla v pořádku odeslána.

Tento formulář už nelze odeslat.

Jsem Aleera

a jsem do sebe zamilovaná :)

Mít se rád léčí naše srdce, mysl, emoce i tělo. Je to jako neviditelná síla, která nám dává motivaci udělat kroky, kterých bychom se bez lásky báli.

 

Vnímat sílu odvahy, poznat strach a respektovat jeho sílu. Pochopit rozdíl mezi strachem a obavou. A především chtít pro sebe to nejlepší... to je sebeláska.

Zajímá vás můj začátek? 

Na začátku mé změny byla bolest. Opustil mě manžel a dostala jsem výpověď z práce. Ani v jednom jsem nebyla šťastná, ale zároveň jsem to nedokázala pustit. A teprve tehdy, když jsem se ocitla ve stavu, že nemám "nic z toho, na čem lpím", a co by mi dávalo pocit jistoty, rozhodovala jsem se, zda začít hledat nový vztah a novou práci a nebo sebe samu.

Zvolila jsem si sebe. Učila jsem se, kdo jsem, a co způsobuje, že mé vztahy končí vždy špatně? Proč popírám své pocity? Co je to intuice? Zjišťovala jsem, kde všude se chovám jinak, než bych chtěla. A tím jsem začala postupně odkrývat, proč se mi (v oblasti vztahů) nedařilo. Učila jsem se vědomě si vybírat, co chci a co ne. A to i s nepříjemnými důsledky, které to s sebou nese. Lidé nemají rádi, když odmlouváte nebo říkáte vlastní názor. Obzvláště, pokud na to nebyli zvyklí... A tak na této cestě, které se říká "sebepoznání" se často setkáte s tím, že začnete pochybovat. Přemýšlíte, zda děláte dobře, že se měníte. Protože na to jste sami. Musíte si tu změnu ustát sami před sebou, protože i když budete v milujícím prostředí, jsou to vaše pochyby (o vás), které vás nutí dělat to, co nechcete... Proto je sebepoznání tak těžké. Proto se uchylujeme k rychlým návodům a záchranám typu: "vylož mi na to karty, ať vím, jak to dopadne", nebo "tohle nedokážu, protože jsem střelec, a tohle je moje téma".  Sebepoznání, ale není o zkratkách, úlevách a radosti. Ze začátku je to opravdu těžké. Je to jako rozchod s někým, koho milujete, ale zároveň víte, že to už prostě nefunguje. Nefungují kompromisy, přizpůsobování se, potlačování emocí nebo umlčování svých myšlenek. Tím jen roste frustrace a pocit, že jsme v tomto životě selhali.  A když nás to tíží už příliš, znamená to, že jsme na rozcestí - hledáme buď změnu nebo důvody, proč zůstat. Každý si můžeme vybrat. Do změny se nikdo nesmí nutit. Ta změna přijde, pokud cítíte, že ji doopravdy chcete, že jste připraveni pustit vše, co už není pro vás. Někdy to jsou vztahy (přátelské, partnerské, rodinné...), ale někdy to jsou naše myšlenky, naše malé víry, které nás celý život (de)formovaly. A když tyto víry pustíme, ocitneme se v jakémsi vzduchoprázdnu, protože nevíme - "KDO VLASTNĚ JSME?". Je to proces, ve kterém ztrácíme svou identitu, to čemu jsme o sobě věřili. Proto lidé říkají "tohle nejsi ty", "tohle jsii dřív nedělal". A právě pro tyto chvíle je důležité, abyste na to nebyli sami. Protože často se stane, že nás to, co říká okolí, strhne zase zpět. Do života, ve kterém jsme toužili něco změnit, ale vzdali jsme to... Na cestu změny se můžete vydat různými způsoby - můžete jít cestou samostudia (knihy, kurzy, přednášky...), nebo se necháte vést (terapeut, psycholog, duchovní průvodce...) a nebo to propojíte a budete studovat sami a občas si necháte poradit. Důležité je, v jaké fázi se nacházíte - čím si zrovna procházíte, a jak se cítíte? Protože na některé naše bolesti potřebujeme láskyplnou odbornou pomoc. Ale někdy, někdy jsme jen zmatení a potřebujeme situaci, ve které se nacházíme, citlivě vysvětlit. Někdy potřebujeme jen nasměrovat. A pokud to, co hledáte, je směr a vysvětlení, ráda vám předám vše, co jsem se naučila. 

Michael, 2023

Cítím k Alče velkou vděčnost za pomoc, které se mi od ní dostalo v pro mě nelehké chvíli. Její slova byla vždy laskavá a zároveň upřímná a mířící k věci. Díky ní jsem dokázal nazřít věci, které jsem léta neviděl a nebo si je sám dostatečně nepřipouštěl. Její schopnost vidět pravdu, skryté manipulace a motivy je pro mě obdivuhodná. Tím obdivuhodnější, že to není diktát, jak to je nebo jak by věci měly být, ale laskavé a respektující vedení ke mně samému. Jsem šťastný, že ji znám, že vím, že tu případně je a všemi deseti bych ji s její jemnou moudrostí doporučil.

Roman, 2019

Na Alenu jsem narazil, když jsem četl její článek (únor 2019). Byl jsem rozbitý z rozchodu a měl návaly vzteku. Řešil jsem to s terapeutkou, ale ani po půl roce pravidelných sezení jsem se necítil lépe. Pořád jsem nechápal, proč se tak cítím. A tak jsem hledal na internetu odpovědi a narazil na web Aleery. Napsal jsem jí a po krátkém psaní jsme se sešli. Po jednom odpoledni s ní jsem se začal cítit líp, než po všech těch terapiích s koučkou na vztahy a emoce. Když jsem přijel domů, ještě to ve mně doznívalo, ale byl jsem zároveň i klidný. Prostě jsem cítil, že to bude dobrý. Za pár dní mě bolest z rozchodu přešla. Terapii s koučkou jsem ukončil a věděl jsem, že začínám být pomalu připravený na nový život. Přešly mě i návaly vzteku. Protože jsem pochopil, že to byla bezmoc, kterou jsem cítil. Jakmile zmizela moje bezmoc, zmizel i vztek. A krátce na to jsem poznal svou ženu.

 

Když tohle píšu (léto 2023), jsem už pár let šťastně ženatý a otec malého kluka. Duchovní cestě se dál nevěnuji, ale pokud bych měl v budoucnu nějaké otázky, vím, na koho se obrátit. 

Děkuji, za všechno!

Yvona, 2024

Jsem naprosto uchvácená tím, jak umíš své pocity a emoce zformulovat do myšlenek a utřídit je tak, aby měl text hlavu a patu a dával smysl.

 

Obsahově je kniha velice kompaktní, zaujala mě velmi výstižná terminologie. Tu si chci zapamatovat a vrýt si ji pod kůži. Kniha se velice dobře čte, myšlenky v ní plynou souvisle, přirozeně, citlivě, takže jsem ji vnímala jako něco, co ke mně promlouvá s naprostou vyvážeností a přirozeností.

(reakce na knihu Alchymie ženské energie)

Jakub, 2016

Byl jsem po rozchodu, plný otázek a zmatený, co se vlastně stalo, a proč mě to tolik vzalo. Kamarád mi doporučil Alču, tak jsem za ní zašel.
 
Mluvili jsme asi 4 hodiny, a když jsem odcházel, cítil jsem se lépe. Doma jsem pak dělal cvičení, co mi Alča doporučila. Upravil jsem si je podle sebe a stačil jeden jedinej den a já se cítil bezvadně! Když jsem pak šel vyzvednout syna ze školky, ostatní děti se ke mně seběhly a začaly mě objímat.
 
Bral jsem to jako znamení, protože děti prý vycítí dobrou energii člověka. Byl to úžasný pocit a já věděl, že jsem opět našel sám sebe. Na svou ex jsem si už ani nevzpomněl, celé to tak nějak odeznělo a já si začal zase užívat život i nové vztahy.

Hanka, 2023

Tvá kniha mi ukázala, jak mít sebe samu ráda. A nebát se být sama sebou!
 
A pak jsi mi pomohla vyznat se ve svém vztahu. Protože na jsem některé odpovědi nedokázala najít a nevěděla jsem, zda se mám rozejít nebo ne. 
 
Pomohla jsi mi najít odpovědi, které jsem nedokázala najít sama. Můj život se doslova otočil a proměnil. A můj vztah s přítelem doslova rozkvetl!

4 odstíny lásky, které tvoří (moje) štěstí

Spád

Harvard online certificate programs

Harvard certifikat_edited.jpg
Harvard certifikát 2
certifikát Harvard
bottom of page