top of page

Toxický partner? Nebo vztah?

Prožíváte toxický vztah? Nebo jste si nějakým prošli v minulosti? Nebo se bojíte, aby takový nebyl váš budoucí vztah?


Co je to "BÝT TOXICKÝ"?


Často se setkávám s názorem (a i sama jsem ho kdysi používala), že pokud je můj partner manipulátor nebo se ke mně nechová s respektem, je toxický. On je toxic a já chudák oběť. Tato definice je příjemná, je to jednoduché rozdělení na dobro a zlo. My chceme být dobří a pokud je někde zlo, má to ten druhý... Ale tato definice nás nutí zavírat oči před tím, co si sami způsobujeme. A to je další zátarasa ke šťastnému životu, kterou před sebe sami položíme...


Trvalo mi dlouho, než jsem si přiznala, že pokud takový vztah mám (prožívám), mám na tom i svůj podíl viny.


Protože toxičtí nejsou lidé, ale vztahy... (pokud nejsme s psychicky nemocným člověkem, který patří pod lékařský dozor). A toxický vztah způsobují sebestřední lidé.


Mezi sebestředné patří jak manipulátor (který chce, aby bylo vše podle něj), tak i oběť (která pláče, že podle ní není nic tak, jak chce). Proto, pokud se v našem srdci uvelebí ego a rozpíná tam svou sebestřednou touhu, vytváříme s druhými toxické vztahy. A přitahujeme si přesně takové lidi, kteří nám tuto realitu podporují.


Pokud se nám takové vztahy opakují, nebo pokud v takovém vztahu jsme - ALE NECHCEME TAKOVÝ VZTAH MÍT. Musíme si uvědomit, že:


To na mě záleží:

- jak se chovám

- co toleruji

- co přehlížím

- co jsem ochotna obětovat

- kde je moje hranice
Důležitost osobních hranic


Dlouho jsem žádnou hranici neměla. Byla jsem beztvará a moji hodnotu určovalo to, co si o mně myslí druzí. Moje snaha zalíbit se a být přijata způsobila, že jsem si nechala spoustu věcí líbit. Bála jsem se ozvat, ze strachu, abych nebyla sama. A tak jsem DOVOLILA, aby se ke mě druzí chovali, jako ke kusu hadru.


Mohla bych si dál zachovat tvář zneužívané oběti - krásně by se na to chytal soucit a lítostivá pozornost druhých. Každé soucitné gesto by potvrzovalo, jaká jsem chudinka a zároveň by se tím DE-FORMOVALA moje hranice.


Přiznat si, že moje polovina zodpovědnosti ve vztahu dovolila, aby se druhý mohl chovat tak, jak se choval, znamená, že jsem dovolila BÝT V TOXICKÉM VZTAHU.


Protože i ten druhý, který měl potřebu si něco dokazovat, manipulovat, lhát, podvádět... to dělal z potřeby, že se bál ukázat zranitelnost, svou pravdu nebo prostě jiný názor.Být manipulativní je pro mě stejně sebestředné jako být oběť.


Oběť by se měla naučit posílit své hranice.

Manipulátor by se měl naučit

změnit svou sebestřednost na sebelásku.Za obojím je opět emoce; emoce, kterou cítíme k sobě. A jakmile jsme v toxickém vztahu, znamená to, že UVNITŘ MĚ JE ABSENCE LÁSKY. A tudíž je ve mně absence sebe-lásky.


A to je to, co bychom měli řešit. Ne chování druhého, ale své prázdné srdce. Řešit chování druhých a hledat odpovědi na to, proč se někdo chová tak, jak se chová, je jen alibismus mé nečinnosti. Pokud se k vám někdo chová zle - je to proto, že to nějakou svou částí své osobnosti dovolujete. A vaše zodpovědnost je pouze to, abyste zjistili, čím a proč si to necháváte líbit. Jakmile toto změníte, změní se i vaše vztahy (a posílíte své hranice).JEDNODUCHÝ VZOREC plný bolesti:


Když nemiluji sebe, chci aby mě miloval druhý. A když chci lásku druhých, potlačuji sebe samu. A tím vzniká začarovaný kruh. Výměnný obchod - dám ti sebe a chci za to tvou lásku, nebo alespoň iluzi lásky... Důležitý je pocit, že jsem milovaná osoba. A chování druhých, byť mohlo začít láskou, končí velkým vykřičníkem, který ukazuje na to - že jediná cesta ke šťastnému životu je, když sami sebe milujeme...


Pokud sami sebe nemáte rádi, druzí to cítí a automaticky reagují tak, že překračují vaše hranice. Jste v roli oběti (to ale nejste doopravdy vy, je to jen role, kterou jste převzali).


Pokud byste byli naopak příliš sebestřední, začnete automaticky jednat ve vztahu s druhými tak, že zjišťujete, co všechno si druhá osoba nechá líbit. V takovém případě jste v roli manipulátora.


Někdy se i stane, že se ve vztazích střídáte - jednou jste oběť, podruhé manipulátor... Vše to vychází z absence lásky. Příčin, proč se tak děje, může být několik. Od okoukaných vzorců, po zděděné emoce, nebo skrze zlomené srdce, když začaly naše milostné vztahy.


Není ale cílem řešit nejprve tyto příčiny, jako první je potřeba zaplnit své srdce láskou. Tím se zocelí vaše hranice a získáte sílu na obnovu svého nitra. Na restart svých vzorců, myšlenek nebo léčení rodové linie.


Když začnete nejprve léčit své příčiny, ale nemáte v sobě zakořeněnou lásku, budete stále zranitelní. A vaše příčiny se budou léčit a obnovovat jako chronické zranění, které se neustále vrací...JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ, ale vyžaduje čas a pozornost:


Jak své srdce zaplnit láskou k sobě? Zaměřte se na dva proudy energie:

  1. co mám ráda a co mě činí šťastnou? - tento proud energie posilujte

  2. kde sama sebe nemám ráda? - tento proud energie je nutné definovat a pochopit proč.Když se zaměříte na to, co vám dělá radost, posilujete v sobě vyšší emoce, které podporují lásku, vděčnost a pocit štěstí.


Když začnete zkoumat, kde sami sebe nemáte rádi, objevíte své bolístky, které sice nemusíte zatím chápat, ale vidíte je. Víte o nich a berete je jako součást své osobnosti. Tím jim berete moc, obklopíte je láskou a začnete je rozpouštět (někdy není nutné tyto příčiny řešit, protože sami zmizí tím, jak sami sebe plníte láskou).


"Tak jsem přecitlivělá, když není po mém! No a co? Tak není po mém, vím, že na tom mám zapracovat...."


"Nelíbí se mi moje stehna... ale proč? Protože nejsou jako nohy modelky? No a co? Tak nejsem modelka, jsem úžasná v jiných směrech."Nejprve je nutné zaplnit své srdce láskou.Teprve potom řešte příčiny toho, proč se vám něco v životě opakuje. S láskou si posilujete hranice, intuici a napojujete se na své emoce. Bez toho budete jako zbloudilý námořník na otevřeném moři. Se srdcem plným lásky se ale stáváte kapitánem na své lodi života.


A to je smysl života, žít život podle svých přání a tužeb. Nikoliv v závěsu špatných vztahů a s pocitem, že tento život je nějaký omyl...


Nejste omyl, jste dítě hvězd, které přišlo sem, aby dokázalo velké věci... Nádherné a dechberoucí okamžiky...


Přeji vám srdce plné lásky, Aleera---

Pokud máte potíže s nastavením svých hranic, doporučuji průvodce "Alchymie ženské energie". Je vytvořen pro ženy, které ztratily své sebevědomí i odvahu dávat najevo své pocity. Vysvětluje, proč se vám to stalo, jak to napravit, a jak sebe samu hýčkat s trvalým láskyplným efektem. Pokud je toto téma pro vás, podívejte se na: www.aleera.eu/alchymie , kde naleznete více podrobností o obsahu.
Comments


bottom of page