top of page

Mocná síla SEBE♥lásky!

Sebeláska. Mluví se o ní často, ale málokdo ji skutečně prožívá. Většina si ji plete se sebestředností (která vychází z ega a potřeby přežití). Co to tedy ta sebeláska je? A proč je tak důležitá?

Sebeláska je jako elixír života. Protože díky tomuto blahodárnému pocitu víme, kdo jsme, co chceme a kde jsou naše hranice. A to prodlužuje náš život, protože nejsme ve stresu, strachu a nemoci.


Když je to ale tak mocný cit, proč ho většina z nás nemá? Obávám se, že právě proto, protože je to mocný cit.


Bez sebelásky jsme totiž lehce ovladatelní, lehce manipulovatelní…

když nevíme, kdo jsme, snadněji uvěříme tomu, co nám o nás říkají druzí…


Nejlépe se stav naší sebelásky ukazuje ve vztazích. Když jsme totiž sami, korigujeme si všechno tak, jak chceme my. A v tu chvíli je jedno, zda jsme plní sebelásky nebo sebestřednosti. Protože všechno je tak, jak chceme my. (Alespoň většinou.)


Ale pak vstoupíme do vztahu – milostného, rodičovského, pracovního, zdravotního (když onemocníme) nebo finančního (když si začínáme uvědomovat vliv peněz) – a naše „já“ jde stranou… Pohltí nás strach a obavy „co si o mně pomyslí ten druhý?“ a nebo (v případě nemoci či peněz) se necháme plně ovládat, protože věříme, že naše životy jsou ovládány zvenku.


Existují různé teorie – jak nás ovládalo náboženství, společnost nebo matrix. Ale faktem zůstává, že i když tuto teorii víme a víme její důsledky, stále sami sebe nemáme rádi.


Co je tedy ta nejdůležitější ingredience na vztahu k sobě? Co většina nás tak dobrovolně odevzdala do rukou druhých, aby si s našimi srdci hráli a driblovali, jako při vrcholovém sportu?


Těch ingrediencí je víc, ale tou nejdůležitější je ZODPOVĚDNOST.


Je totiž velmi snadné postavit se do role oběti a ukázat prstem a říct:

- Za to může ON/ONA/!

- Za to může společnost a politika!

- Za to mohou peníze, které ovládají tento svět!


Ve všech odpovědích, které slyším od lidí, kteří nejsou šťastní, je příčinou všechno, co je mimo ně.


Protože odevzdali svou zodpovědnost...


Zodpovědnost totiž znamená umět se postavit čelem svým špatným rozhodnutím.

Zodpovědnost totiž znamená přijmout fakt, že vše, co se mi děje, si nějakým způsobem přitahuju do života.


Dokud nepřijmu zodpovědnost NEMÁ SMYSL:

- hledat vzorce chování,

- analyzovat mysl,

- pokoušet se cokoliv změnit.


Bez zodpovědnosti totiž nic nebereme vážně – ani sebe. A když sami sebe nebereme vážně, neberou nás vážně ani druzí.


Pokud nemáme zodpovědnost, nedokážeme se postavit čelem sami sobě a přijmout na sobě všechno, co jsme udělali jinak, než bychom si přáli. Nemilujeme své chyby, odsuzujeme je nebo se za ně stydíme, a tím odsuzujeme i sami sebe...


Ale kde se vzalo to, že jsme tu zodpovědnost odevzdali?


Nemusíme chodit tak daleko do historie, stačí dětství, kdy se o nás starali rodiče. Stačilo zaplakat, nebo aby do nás někdo strčil… stačilo, aby se něco stalo, a už tatínek nebo maminka ze samé lásky k nám běželi situaci vyřešit. A my jsme nemuseli nic.


Časem se ale tato jejich láskyplná ochrana přeměnila ve větu „vím nejlíp, co je pro tebe dobré“ a díky tomu se začala naše dětská duše, která se potřebovala rozvinout, zatahovat.


Do dospělosti jsme vkročili potlačení a s vírou, že druzí ví lépe než my sami, co je pro nás nejlepší.


Nejlepší pro nás ale je, pokud máme svůj život ve svých rukách. Rodiče mají za nás zodpovědnost jen chvíli, jen prvních pár let. Pak je to ale na nás… A i když jsme neměli ve škole nauku o sebelásce, neznamená to, že ji nemůžeme cítit a prožívat.


Pokud tedy cítíte, že sami sebe nemáte rádi, jako první otázku si položte:

„Kde sama/sám sebe nerespektuji / Kde si nevěřím?“


Pro sebelásku je nutné vstoupit do svého nitra a objevit zákoutí, do kterých jste svou sebelásku zatlačili. Protože ona tam čeká.. čeká a doufá, až ji opět objevíte a dovolíte jí naplno se prozářit ven.


A teprve pak budete zářit. A každý si zaslouží, aby zářil…. i vy.


S láskou,

Aleera---

Sebeláska je klíč, ale nesmí se zaměnit se sebestředností, která je jako zabouchnutí vrat před hlasem naší duše. Proto pokud toužíte svou sebelásku probudit a objevit v sobě svou vnitřní sílu, nabízím průvodce Alchymie ženské energie, který je vytvořen pro všechny smutné ženy, aby byly šťastné... protože svět potřebuje šťastné ženy. Více na www.aleera.eu/alchymie.

Comments


bottom of page