top of page

Definice "hojnosti"

Jak vypadá život v hojnosti? A proč jsme uvěřili tomu, že hojnost jsou peníze?Co je to vlastně hojnost? Je to stav, kdy máme plné konto? Nebo možnost bydlet ve vlastním domě? Pro někoho je to možná vozový park plný luxusních aut. A pro jiného zase možnost jít do obchodu a vybírat si podle toho, co se mu líbí a nikoliv podle ceny.


Ať už má hojnost jakoukoliv podobu, u všech z nás má společného jmenovatele. Peníze.


A právě proto, že peníze tolik ovlivňují, co si můžeme nebo nemůžeme dovolit, uvěřili jsme, že hojnost = peníze. Pokud se ale na tento vzorec podíváme z nadhledu, uvidíme, že peníze jsou jen jakýmsi klíčem, který nám dveře k hojnosti otevírá... A že to, co každý z nás vnímá jako hojnost, je vždy podtrženo pocitem, zda jsme nebo nejsme šťastní...HOJNOST JE SVOBODA A PROŽITEK,

PENÍZE JSOU PROSTŘEDEK KE SVOBODĚ A PROŽITKU.Pokud tedy chceme svou životní hojnost (prosperitu) změnit/zlepšit, je potřeba, abychom peníze přijali jako důležitý klíč k celému tomuto procesu. Pokud se na ně budeme dívat jako na špinavé, odporné nebo zatracené, dveře k naší hojnosti zůstanou zavřené. Protože odmítáme použít klíč, který jsme si sami (jako společnost) vytvořili. Klíč, který umožňuje každému, kdo ho vezme a otevře s ním své dveře, aby měl přesně takový život, po kterém touží... a je úplně jedno, jestli ta touha obsahuje vlastní dům nebo časté cestování.


A dokud žijeme ve společnosti, kde je nutné zaplatit si letenku, koupit si jídlo, oblečení...pokud toužíme po svobodě výběru a nechceme sami sebe odkázat na dary, charitu, jízdu stopem a prolézání popelnic... pak se musíme rozhodnout:


chci nebo nechci přijmout peníze ve svém životě?


Dívat se na peníze jen jako na prostředek k dosažení vyššího cíle nám pomůže oprostit se od pocitu, že peníze vše ovládají. Ačkoliv jsou v našem světě důležité, podstatné je, že nejsou nejdůležitější. Důležitější je naše vlastní naplněná hojnost.


Jaká je? Po čem nejvíc toužíte? Co je pro vás ta definice hojnosti? A jakmile si tuto definici uvědomíte, ptejte se dál - proč tu hojnost nežiji? Kde si ji blokuji? Kde a proč odmítám sebrat ten klíč zvaný peníze, aby se má hojnost otevřela? Protože dokud nemáte tolik peněz, abyste žili tu svou hojnost, tak ty peníze z nějakého důvodu nechcete. Můžete namítat, vzdorovat, bojovat za svou pravdu, jak pro vás peníze nic neznamenají... dokud ale nežijete život takový, jaký si přejete, někde sami sobě nalháváte něco, co je potřeba změnit.


Může se jednat pouze o názor na peníze. Ale důvod může být i hlubší. A z mé zkušenosti jsem pochopila, že i když peníze milujeme a rádi je utrácíme nebo i vyděláváme, jsou stále další dvě roviny, které nám to celé mohou odpinknout od nás pryč. Celou naši vysněnou hojnost...


Tyto 3 roviny jsem rozdělila na 3 vztahy, které si každý z nás v sobě potřebuje uvědomit, rozebrat a zjistit, co v nich je potřeba přenastavit, aby se ty dveře našeho snového života začaly otevírat:

  • Náš naučený postoj k penězům (naše přesvědčení, názory, postoje...)

  • To, co si myslím o sobě, když mám peníze (sebereflexe vlastní sebehodnoty)

  • To, jak by reagovalo okolí, když máme peníze (oblast sebelásky, vlastních hranic i vlastní sebedůvěry..)


Všechny tyto 3 vztahy jsou velmi důležité, ale přesto se shrnuly pouze na fakt, že hojnost jsou peníze. A proto většina lidí řeší pouze svůj vztah k penězům. Ale už opomíjejí, co jim peníze odkrývají o nich samých, o jejich názorech, sebepřijetí i o vztazích, které májí se svým okolím...


Všechno kolem vás je důležité, všechno kolem vás vám ukazuje, kde sami sebe ještě nemáte rádi - pokud nežijete život v hojnosti. Protože hojnost znamená, že prožíváte štěstí skrze hmotu (jako když vidím náš krásný dům a uvědomuji si ten pocit v něm bydlet, to je pro mě hojnost; ne ten samotný dům, ale bez toho domu bych neměla tento pocit... a bez peněz by tento dům neexistoval...).


Definujte si svou hojnost - zavřete oči a dovolte si přiznat všechny své touhy, které chcete prožít v tomto materiálním světě...


S láskou,

Aleera...


Pokud je toto právě vaše téma, vypracovala jsem pro vás průvodce Energie peněz. Zaměřuji se tam na propojení všech tří rovin našeho života, které ovlivňují, zda k nám peníze proudí nebo ne. Protože ať už si to kdokoliv z nás přizná nebo ne, ten tok peněz ovlivňujeme my sami. Jen ho velmi často ovlivňujeme nevědomě. Pokud nad tím chcete získat kontrolu, podívejte se na www.aleera.eu/penize .


コメント


bottom of page